icon
หน้าหลัก
ข้อสอบออนไลน์

ภาษาเกาหลีออนไลน์แบบวีดีโอ เพื่อเตรียมสอบ EPS เล่ม 1

cover

คำแนะนำเบื้องต้น EPS-TOPIK

Admin

cover

EP 1 สระพื้นฐาน 10 ตัว

หน้า : หน้าที่ 16-18
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมารู้จักที่มาของอักษรภาษาเกาหลี แนะนำอักษรภาษาเกาหลีทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ 19 ตัวและสระ21 ตัว การสร้างพยางค์ และเรียนรู้สระพื้นฐาน 10 ตัว

Admin

cover

EP 2 สระประสม 11 ตัว

หน้าที่ 18-19
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมารู้จักและเรียนรู้สระประสม 11 ตัว

Admin

cover

EP 3-1 พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว

หน้า : หน้าที่ 20-22
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมารู้จักและเรียนรู้พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว

Admin

cover

EP 3-2 พยัญชนะซ้อน 5 ตัว

หน้า : หน้าที่ 22-23
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมารู้จักและเรียนรู้พยัญชนะซ้อน 5 ตัว

Admin

cover

EP 4 ตัวสะกด 7 แม่

หน้า : หน้าที่ 24-26
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมารู้จักและเรียนรู้ตัวสะกดในภาษาเกาหลีซึ่งมีทั้งหมด 7 มาตรา

Admin

cover

EP 5 การอ่านโยงเสียง

หน้า : หน้าที่ 26-27
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การอ่านโยงเสียง

Admin

cover

EP 6-1 ผมชื่อตวนครับ

หน้า : หน้าที่ 66-68
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การแนะนำตัวและเรียนรู้คำศัพท์ชื่อประเทศต่างๆ

Admin

cover

EP 6-2 ผมชื่อตวนครับ

หน้า : หน้าที่ 69-73
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การแนะนำตัว คำศัพท์หมวดอาชีพและเรียนรู้วัฒนธรรมมารยาทในการทักทาย

Admin

cover

EP 6-3 ผมชื่อตวนครับ

หน้า : หน้าที่ 74-77
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว ประเทศและอาชีพ

Admin

cover

EP 7-1 ที่นี่คือสำนักงานครับ

หน้า : หน้าที่
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่

Admin

cover

EP 7-2 ที่นี่คือสำนักงานครับ

หน้า : หน้าที่
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งของและเรียนรู้วัฒนธรรมการนั่งพื้นแบบเกาหลี

Admin

cover

EP 7-3 ที่นี่คือสำนักงานครับ

หน้า : หน้าที่
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานที่และสิ่งของ

Admin

cover

EP 7-4 ตัวเลข

หน้า : หน้าที่ -
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้แบบเกาหลีแท้และตัวเลขแบบจีน

Admin

cover

EP 7-5 การบอกเวลา

หน้า : หน้าที่ -
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การบอกเวลา

Admin

cover

EP 8-1 ทานอาหารกลางวันตอน 12.30 น. ครับ

หน้า : หน้าที่ 90-92
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

Admin

cover

EP 8-2 ทานอาหารกลางวันตอน 12.30 น. ครับ

หน้า : หน้าที่ 93-97
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับเวลาและเรียนรู้วัฒนธรรมเวลาเข้างาน-เลิกงาน

Admin

cover

EP 9-1 คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

หน้า : หน้าที่ 102-104
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว

Admin

cover

EP 9-2 คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

หน้า : หน้าที่ 105-109
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับอายุ รูปลักษณ์และนิสัย และเรียนรู้วัฒนธรรมการพูดแบบสุภาพและการพูดแบบเป็นกันเอง

Admin

cover

EP 9-3 คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

หน้า : หน้าที่ 110-113
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับครอบครัว

Admin

cover

EP 10-1 เมื่อวานผมเรียนภาษาเกาหลีที่ห้องสมุดครับ

หน้า : หน้าที่ 114-116
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่และวัน

Admin

cover

EP 10-2 เมื่อวานผมเรียนภาษาเกาหลีที่ห้องสมุดครับ

หน้า : หน้าที่ 117-121
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่และการกระทำ และเรียนรู้ข้อมูลวันหยุดของประเทศเกาหลี

Admin

cover

EP 10-3 เมื่อวานผมเรียนภาษาเกาหลีที่ห้องสมุดครับ

หน้า : หน้าที่ 122-125
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวันที่ สถานที่และการกระทำ

Admin

cover

EP 11-1 ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ

หน้า : หน้าที่ 126-128
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การซื้อสินค้า การบอกราคา คำศัพท์ผลไม้และอาหาร

Admin

cover

EP 11-2 ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ

หน้า : หน้าที่ 129-133
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การซื้อสินค้า คำศัพท์เรื่องเงิน เสื้อผ้าและลักษณนาม

Admin

cover

EP 11-3 ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ

หน้า : หน้าที่ 134-137
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า

Admin

cover

EP 12-1 มีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

หน้า : หน้าที่ 138-140
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การหาตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง คำกริยาเคลื่อนที่

Admin

cover

EP 12-2 มีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

หน้า : หน้าที่ 141-145
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การหาตำแหน่งที่ตั้งและทิศทางและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับถนน

Admin

cover

EP 12-3 มีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

หน้า : หน้าที่ 146-149
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการหาตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

Admin

cover

EP 13-1 เจอกันที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดตอน 7.00 น. ครับ

หน้า : หน้าที่ 150-152
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การนัดหมายและเรียนรู้คำกริยาบอกสภาพ1(คำคุณศัพท์1)

Admin

cover

EP 13-2 เจอกันที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดตอน 7.00 น. ครับ

หน้า : หน้าที่ 153-157
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การนัดหมาย คำกริยาบอกสภาพ2(คำคุณศัพท์2)และเรียนรู้วัฒนธรรมคำสัญญาที่ใช้เพื่อการทักทายของคนเกาหลี

Admin

cover

EP 13-3 เจอกันที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดตอน 7.00 น. ครับ

หน้า : หน้าที่ 158-161
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการนัดหมายและคำกริยาบอกสภาพ(คำคุณศัพท์)

Admin

cover

EP 14-1 ผมจะกินข้าวยำบีบิมบับครับ

หน้า : หน้าที่ 162-164
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การสั่งอาหารและร้านอาหาร

Admin

cover

EP 14-2 ผมจะกินข้าวยำบีบิมบับครับ

หน้า : หน้าที่ 165-169
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้รสชาติอาหารและข้อมูลเมนูอาหารเกาหลี

Admin

cover

EP 14-3 ผมจะกินข้าวยำบีบิมบับครับ

หน้า : หน้าที่ 170-173
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาหารและการสั่งอาหาร

Admin

cover

EP 15-1 อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ

หน้า : หน้าที่ 174-176
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Admin

cover

EP 15-2 อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ

หน้า : หน้าที่ 177-181
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การสนทนาเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกและเรียนรู้ข้อมูลฤดูกาลของประเทศเกาหลี

Admin

cover

EP 15-3 อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ

หน้า : หน้าที่ 182-185
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ฤดูกาลและอารมณ์ความรู้สึก

Admin

cover

EP 15-4 อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ

Admin

cover

EP 16-1 เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ผมไปตีเทนนิสครับ

หน้า : หน้าที่ 186-188
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรก

Admin

cover

EP 16-2 เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ผมไปตีเทนนิสครับ

หน้า : หน้าที่ 189-193
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและข้อมูลโปรแกรมกิจกรรมงานอดิเรก

Admin

cover

EP 16-3 เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ผมไปตีเทนนิสครับ

หน้า : หน้าที่ 194-197
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกและการออกกำลังกาย

Admin

cover

EP 17-1 พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ

หน้า : หน้าที่ 198-200
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว

Admin

cover

EP 17-2 พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ

หน้า : หน้าที่ 201-205
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมการท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลี

Admin

cover

EP 17-3 พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ

หน้า : หน้าที่ 206-209
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และการวางแผนการท่องเที่ยว

Admin

cover

EP 18-1 ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินไปครับ

หน้า : หน้าที่ 210-212
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การพูดถึงวิธีการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะ

Admin

cover

EP 18-2 ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินไปครับ

หน้า : หน้าที่ 213-217
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การพูดถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง คำศัพท์การเคลื่อนที่และข้อมูลวิธีการใช้ขนส่งสาธารณะ

Admin

cover

EP 18-3 ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินไปครับ

หน้า : หน้าที่ 218-221
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการเดินทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะ

Admin

cover

EP 19-1 ที่นั่นบริษัทฮันกุกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 222-224
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การโทรศัพท์

Admin

cover

EP 19-2 ที่นั่นบริษัทฮันกุกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 225-229
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การพูดถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Admin

cover

EP 19-3 ที่นั่นบริษัทฮันกุกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 230-233
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์และบริการทางอินเทอร์เน็ต

Admin

cover

EP 20-1 ผมจะล้างจานเองครับ

หน้า : หน้าที่ 234-236
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดและการขอให้ช่วยทำงานบ้าน

Admin

cover

EP 20-2 ผมจะล้างจานเองครับ

หน้า : หน้าที่ 237-241
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานบ้านและข้อมูลระบบคิดเงินค่าทิ้งขยะตามน้ำหนักและการแยกขยะ

Admin

cover

EP 20-3 ผมจะล้างจานเองครับ

หน้า : หน้าที่ 242-245
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและงานบ้าน

Admin

cover

EP 21-1 ผมช่วยเตรียมโต๊ะอาหารไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 246-248
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอธิบายและการนัดหมาย

Admin

cover

EP 21-2 ผมช่วยเตรียมโต๊ะอาหารไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 249-253
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื้อเชิญและข้อมูลของขวัญงานขึ้นบ้านใหม่

Admin

cover

EP 21-3 ผมช่วยเตรียมโต๊ะอาหารไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 254-257
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการนัดหมาย การเชื้อเชิญและข้อมูลของขวัญงานขึ้นบ้านใหม่

Admin

cover

EP 22-1 ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายไม่ได้นะครับ

หน้า : หน้าที่ 258-260
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการห้ามและข้อห้าม

Admin

cover

EP 22-2 ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายไม่ได้นะครับ

หน้า : หน้าที่ 261-265
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ การบอกเหตุผลและข้อมูลป้ายในที่สาธารณะ

Admin

cover

EP 22-3 ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายไม่ได้นะครับ

หน้า : หน้าที่ 266-269
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อห้าม พฤติกรรมที่ไม่ควรทำเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ การบอกเหตุผลและข้อมูลป้ายในที่สาธารณะ

Admin

cover

EP 23-1 ต้องใช้สองมือมอบของให้ผู้อาวุโสกว่าครับ

หน้า : หน้าที่ 270-272
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดโดยใช้คำสุภาพ

Admin

cover

EP 23-2 ต้องใช้สองมือมอบของให้ผู้อาวุโสกว่าครับ

หน้า : หน้าที่ 273-277
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในชีวิตประจำวันและข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการถามอายุสำหรับชาวเกาหลี

Admin

cover

EP 23-3 ต้องใช้สองมือมอบของให้ผู้อาวุโสกว่าครับ

หน้า : หน้าที่ 278-281
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพูดโดยใช้คำสุภาพและมารยาทในชีวิตประจำวัน

Admin

cover

EP 24-1 ผมดูหนังเกาหลีไปด้วยและเรียนไปด้วยครับ

หน้า : หน้าที่ 282-284
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้การพูดคุยเกี่ยวกับวิธีเรียน

Admin

cover

EP 24-2 ผมดูหนังเกาหลีไปด้วยและเรียนไปด้วยครับ

หน้า : หน้าที่ 285-289
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลโปรแกรมการศึกษาของแรงงานต่างชาติและการลงทะเบียนเรียน

Admin

cover

EP 24-3 ผมดูหนังเกาหลีไปด้วยและเรียนไปด้วยครับ

หน้า : หน้าที่ 290-293
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีเรียน การศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

Admin

cover

EP 25-1 ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ

หน้า : หน้าที่ 294-296
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและการแสดงความถี่

Admin

cover

EP 25-2 ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ

หน้า : หน้าที่ 297-299
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและการพูดความปรารถนา

Admin

cover

EP 25-3 ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ

หน้า : หน้าที่ 302-305
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนา กิจกรรมทางศาสนา การแสดงความถี่และการพูดความปรารถนา

Admin

cover

EP 26-1 กรุณาทานยานี้หลังรับประทานอาหารค่ะ

หน้า : หน้าที่ 306-308
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะและการบอกลำดับขั้นตอน

Admin

cover

EP 26-2 กรุณาทานยานี้หลังรับประทานอาหารค่ะ

หน้า : หน้าที่ 309-313
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาการป่วย การห้ามและข้อมูลยาสามัญประจำบ้าน

Admin

cover

EP 26-3 กรุณาทานยานี้หลังรับประทานอาหารค่ะ

หน้า : หน้าที่ 314-317
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอวัยวะ การบอกลำดับขั้นตอน อาการป่วย การห้ามและข้อมูลยาสามัญประจำบ้าน

Admin

cover

EP 27-1 ไม่สบายตรงไหนครับ

หน้า : หน้าที่ 318-320
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลและการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

Admin

cover

EP 27-2 ไม่สบายตรงไหนครับ

หน้า : หน้าที่ 321-323
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาและการถาม-ตอบเกี่ยวกับความรู้สึก

Admin

cover

EP 27-3 ไม่สบายตรงไหนครับ

หน้า : หน้าที่ 326-329
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและการรักษา

Admin

cover

EP 28-1 ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

หน้า : หน้าที่ 330-332
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารและการพูดถึงสิ่งที่ต้องการจะทำ

Admin

cover

EP 28-2 ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

หน้า : หน้าที่ 333-335
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกรรมธนาคาร เครื่องกดเงินสด(ATM)

Admin

cover

EP 28-3 ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

หน้า : หน้าที่ 338-341
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธนาคารและธุรกรรมธนาคาร

Admin

cover

EP 29-1 ผมอยากจะส่งโปสการ์ดไปที่ฟิลิปปินส์ครับ

หน้า : หน้าที่ 342-344
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์และการส่งจดหมาย

Admin

cover

EP 29-2 ผมอยากจะส่งโปสการ์ดไปที่ฟิลิปปินส์ครับ

หน้า : หน้าที่ 345-347
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับพัสดุและการส่งของ

Admin

cover

EP 29-3 ผมอยากจะส่งโปสการ์ดไปที่ฟิลิปปินส์ครับ

หน้า : หน้าที่ 350-353
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ การส่งจดหมายและการส่งของ

Admin

cover

EP 30-1 ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นั่นได้ไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 354-356
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอบรมความรู้และการบริการ

Admin

cover

EP 30-2 ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นั่นได้ไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 357-359
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

Admin

cover

EP 30-3 ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นั่นได้ไหมครับ

หน้า : หน้าที่ 362-365
รายละเอียด : บทนี้จะพาผู้เรียนมาฝึกทำข้อสอบการฟังและการอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอบรมความรู้และการบริการ

Admin

cover

EP 31 คำตรงข้าม

Admin

cover

EP 32 คำเหมือน

Admin

cover

EP 33 กราฟ(แผนภูมิ)

Admin

cover

EP 34 กราฟ(แผนภูมิ)

Admin

cover

EP 35 ซองยา ตั๋วหนัง ตั๋วโดยสาร ใบเสร็จรับเงิน

Admin

cover

EP 36 บัตรประจำตัว เรซูเม่ ใบอนุญาต ประกาศนียบัตร

Admin

cover

EP 37 ป้ายประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์

Admin

cover

EP 38 แนวข้อสอบการฟังคำ (จงเลือกข้อที่ได้ยิน)

Admin